Binhoxa 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Binhoxa 25 EC

Binhoxa 25 EC

  • Hoạt chất: Oxadiazon min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, lạc, đậu tương