Bim-annong 20WP, 45SC, 75WP, 75WG, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bim-annong 20WP, 45SC, 75WP, 75WG, 80WP

Bim-annong 20WP, 45SC, 75WP, 75WG, 80WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa