Bayoc 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bayoc 750WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thiên Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa