Bayluscide 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Bayluscide 70WP

Bayluscide 70WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa