Azony 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Azony 25SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH tM SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    25SC: Khô vằn, đạo ôn/ lúa; sẹo (ghẻ nhám)/ cam, thán thư/xoài