Azo-elong 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Azo-elong 350SC

Azo-elong 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH King Elong
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa