Aviso 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Aviso 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa, phấn trắng/ cao su, thán thư/cà phê