Atryl 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atryl 80WP

  • Hoạt chất: Ametryn (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ ngô, mía