Asmaitop 325SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Asmaitop 325SC

Asmaitop 325SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/lúa