Asanin 10WP, 15WP, 15GR, 35SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Asanin 10WP, 15WP, 15GR, 35SL

Asanin 10WP, 15WP, 15GR, 35SL

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa