Ari 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ari 25 EC

  • Hoạt chất: Oxadiazon min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô, lúa gieo thẳng, lạc