Animat 40SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Animat 40SL

  • Hoạt chất: Mepiquat chloride (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lạc