Anikgold 0.5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Anikgold 0.5SL

  • Hoạt chất: Nucleotide (Adenylic acid, guanylic acid, cytidylic acid, Uridylic acid)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa