Amesip 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Amesip 80 WP

Amesip 80 WP

  • Hoạt chất: Ametryn (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, ngô