Amass TSC 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Amass TSC 350SC

Amass TSC 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/lúa