Alyrate 200WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Alyrate 200WG

Alyrate 200WG

  • Hoạt chất: Metsulfuron Methyl (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hatashi Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa cấy