Alyando 200WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Alyando 200WG

Alyando 200WG

  • Hoạt chất: Metsulfuron Methyl (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng