Alumifos 56% tablet – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc khử trùng kho » Alumifos 56% tablet

Alumifos 56% tablet

  • Hoạt chất: Aluminium Phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Asiagro Pacific Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khử trùng kho