Alphadax 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Alphadax 250WP

Alphadax 250WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 200 g/kg + Bensulfuron Methyl 45g/kg + Metsulfuron methyl 5g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng