Aicerus 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Aicerus 100WP

Aicerus 100WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lúa gieo thẳng