Agrofit super 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Agrofit super 300EC

Agrofit super 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor
  • Tổ chức đăng ký: Cali - Parimex Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng