Agil 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Agil 100EC

  • Hoạt chất: Propaquizafop (min 92%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ vải, lạc