Adephone 2.5 pA, 48SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Adephone 2.5 pA, 48SL

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    2.5PA: kích thích mủ/ cao su 48SL: kích thích ra hoa/ dứa, kích thích mủ/ cao su