Actellic® 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Actellic® 50EC

  • Hoạt chất: Pirimiphos-methyl (min 88%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu mọt hại kho tàng