Acjapanic 1.6WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acjapanic 1.6WP

  • Hoạt chất: Cytokinin (Zeatin)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/lúa, thanh long