Acepro 50Ec – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acepro 50Ec

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ngô