Acdruoivang 900 OL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acdruoivang 900 OL

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 85% + Imidacloprid 5%.
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/ cây có múi