Accura 34.5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Accura 34.5WP

Accura 34.5WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 2.0 % + Quinclorac 32.5 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM ACP
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng