Zumon super 260EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Zumon super 260EC

Zumon super 260EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa