Zoset 30 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zoset 30 SC

  • Hoạt chất: Bentazone 10 % + Quinclorac 20 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng