Zorket 450WP, 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Zorket 450WP, 500WP

Zorket 450WP, 500WP

  • Hoạt chất: Isoprocarb 400g/kg (400g/kg) + Thiacloprid 50g/kg (100 g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Được Mùa
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa