Znel 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Znel 70WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Eastchem Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa