Zizu 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zizu 20SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô