Zincopper 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Zincopper 50WP

Zincopper 50WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 300g/kg + Zineb 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê