Zin 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zin 80 WP

  • Hoạt chất: Zineb
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    mốc sương/ khoai tây, mốc xanh/ thuốc lá, lem lép hạt/ lúa