Zimvil 720WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zimvil 720WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 640g/kg + Metalaxyl 80g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa