Zico 45WP, 48SL, 80WP, 96WP, 520 SL, 720SL, 850SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Zico 45WP, 48SL, 80WP, 96WP, 520 SL, 720SL, 850SL

Zico 45WP, 48SL, 80WP, 96WP, 520 SL, 720SL, 850SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    48SL, 720SL, 850SL: cỏ/ lúa, ngô 80WP, 96WP: cỏ/ lúa, mía 520SL, 45WP: cỏ/ lúa