Zentomax 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Zentomax 250SC

Zentomax 250SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb 120g/l + Fipronil 130g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa