Zap 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zap 350SC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 50g/l + Imidacloprid 100g/l + Thiamethoxam 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa