Zamil 722 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zamil 722 SL

  • Hoạt chất: Propamocarb. HCl (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    Mốc sương/ nho