Zamectin 40EC, 65EC, 83EC, 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Zamectin 40EC, 65EC, 83EC, 100WG

Zamectin 40EC, 65EC, 83EC, 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP KT Dohaledusa
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu phao đục bẹ/lúa