Zaap 720 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Zaap 720 SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa