Yomisuper 22SC, 23WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Yomisuper 22SC, 23WP

Yomisuper 22SC, 23WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 1g/l (1g/kg) + Polyoxin B 21g/l (22g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    22SC: Lem lép hạt, đạo ôn/lúa 23WP: thán thư/ vải, phồng lá/ chè, đạo ôn/ lúa