Yomistar 52WP, 105WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Yomistar 52WP, 105WP

Yomistar 52WP, 105WP

  • Hoạt chất: Streptomycin sulfate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    52WP: bạc lá/ lúa 105WP: lem lép hạt/ lúa