Yomikendo 20WG, 38EC, 5.5ME – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Yomikendo 20WG, 38EC, 5.5ME

Yomikendo 20WG, 38EC, 5.5ME

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    20WG, 5.5ME: Sâu cuốn lá/ lúa 38EC: Sâu đục thân/ lúa