Yamida 10WP, 100EC, 700WG, 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Yamida 10WP, 100EC, 700WG, 700WP

Yamida 10WP, 100EC, 700WG, 700WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, rệp vảy/ cà phê 100EC, 700WG, 700WP: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa