Xofisasia 350EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Xofisasia 350EC

Xofisasia 350EC

  • Hoạt chất: Butachlor 50 g/l + Pretilachlor 300 g/l + chất an toàn Fenclorim 100 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TM & ĐT Bắc Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng