Xiexie 200WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Xiexie 200WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Bình Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa