Xi-men 2SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Xi-men 2SC

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.6% + Spinosad 0.4%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucly
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ phấn, dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ, rệp muội, sâu xanh/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu tương; sâu xanh da láng/ hành; dòi đục lá, nhện đỏ/ dưa chuột; sâu cuốn lá/ lúa