Xerox 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Xerox 20SC

  • Hoạt chất: Tebufenozide (min 99.6%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh da láng/ đậu xanh